NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
AKTUÁLNÍ STAV POČASÍ
Chyba získání dat: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Data.OleDb.OleDbException: [DBNETLIB][ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).]SSL Security error. at System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection) at System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open() at WeatherWebService.Soap.getSql(String sql, String name) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 321 at WeatherWebService.Soap.getSql(String sql) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 315 at WeatherWebService.Soap.getStationFields(Int32 stationId) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 373 at WeatherWebService.Soap.GetCurrentData(Int32 stationId, List`1& fields) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 267 --- End of inner exception stack trace ---
v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) v StormCMS.meteoonline.Soap.GetCurrentData(Int32 stationId, StationField[]& fields) v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\Web References\meteoonline\Reference.cs:řádek 159 v StormCMS.Controls.CMWeatherControl.createControl() v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\CM Modules\CMWeatherControl.cs:řádek 122
KOMPLEXNÍ LESNICKÁ ČINNOST
A DLOUHOLETÁ TRADICE
VÍCE INFORMACÍ
KALENDÁŘ AKCÍ

Lesnické služby


Těžební práce:
 
- Těžba dřeva (mýtní i předmýtní úmyslné těžby, zpracování veškerých nahodilých těžeb)
- Přibližování dřeva v běžných i obtížných terénech, přiblížení koňskými potahy (odvoz dřeva)
- Likvidace klestu (ruční shazování, mechanizované shrnování, pomocí drtiče klestu, štěpkovačem)

 

 

 

Pěstební činnost:

- Příprava ploch před zalesněním
- Zalesňování ruční nebo strojem
- Prořezávky
- Ochrana lesních kultur (ožinování, natírání repelenty proti okusu)
- Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
- Oplocování kultur lesnickým pletivem