NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
KALENDÁŘ AKCÍ

Poradenská činnost

Jsme schopni poradit vlastníkům lesa ve většině otázek souvisejících s hospodařením na lesním majetku. Jedná se o otázky ohledně těžebních prácí a zajištění zobchodování dřeva, otázky okolo přípravy půdy před zalesněním, použití chemických přípravků při ochraně proti buřeni a připoužití chemických přípravků proti hmyzu nebo zvěři, na ošetření poškozených stromů; navržení technologie zalesnění, zajištění sadebního materiálu.

Poradíme jak s výchovou lesních kultur (prořezávky) a lesa(probírky). Poradíme a pomůžeme při podání žádosti na finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Na zpracování znaleckého posudku pro prodej lesa nebo převod lesa (lesního majetku) zkontaktujeme soudního znalce z oboru.