NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
AKTUÁLNÍ STAV POČASÍ
Chyba získání dat: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Data.OleDb.OleDbException: [DBNETLIB][ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).]SSL Security error. at System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection) at System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open() at WeatherWebService.Soap.getSql(String sql, String name) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 321 at WeatherWebService.Soap.getSql(String sql) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 315 at WeatherWebService.Soap.getStationFields(Int32 stationId) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 373 at WeatherWebService.Soap.GetCurrentData(Int32 stationId, List`1& fields) in e:\Projekty\C#\CMS\Weather\WeatherWebService\Soap.cs:line 267 --- End of inner exception stack trace ---
v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) v StormCMS.meteoonline.Soap.GetCurrentData(Int32 stationId, StationField[]& fields) v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\Web References\meteoonline\Reference.cs:řádek 159 v StormCMS.Controls.CMWeatherControl.createControl() v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\CM Modules\CMWeatherControl.cs:řádek 122
KOMPLEXNÍ LESNICKÁ ČINNOST
A DLOUHOLETÁ TRADICE
VÍCE INFORMACÍ
KALENDÁŘ AKCÍ

Odborná správa lesa

Výkon odborné správy lesa - správa lesů

Zajišťujeme odbornou správu lesů - obecních i soukromých  tak, jak stanovuje lesní zákon a další předpisy.

- Spolupracujeme s vlastníkem při kontaktu se zpracovatelem lesního hospodářského plánu.
- Průběžně sledujeme stav lesa ( zejména stav hmyzích škůdců ),poskytujeme vlastníkovi poradenskou činnost při prevenci v ochraně lesů, ihned provádíme opatření k nápravě (zpracování a asanace napadenéhmoty).
- Zajišťujeme a provádíme činnosti vyplývající z lesního hospodářského plánu a dle ustanoveních zákona o lesích.
- Připravujeme podklady pro finanční příspěvky.
- Soustřeďujeme podklady a vedeme lesní hospodářskou evidenci.
- Spolupracujeme s orgány státní správy.

 

 

Licence OLH:

Č.j.: ŽP/ 20366/2015; JID.: 36148/2015/MUSED ze dne 31.12.2015 s platností do 31.12.2025