NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
KALENDÁŘ AKCÍ

Odborná správa lesa

Výkon odborné správy lesa - správa lesů

Zajišťujeme odbornou správu lesů - obecních i soukromých  tak, jak stanovuje lesní zákon a další předpisy.

- Spolupracujeme s vlastníkem při kontaktu se zpracovatelem lesního hospodářského plánu.
- Průběžně sledujeme stav lesa ( zejména stav hmyzích škůdců ),poskytujeme vlastníkovi poradenskou činnost při prevenci v ochraně lesů, ihned provádíme opatření k nápravě (zpracování a asanace napadenéhmoty).
- Zajišťujeme a provádíme činnosti vyplývající z lesního hospodářského plánu a dle ustanoveních zákona o lesích.
- Připravujeme podklady pro finanční příspěvky.
- Soustřeďujeme podklady a vedeme lesní hospodářskou evidenci.
- Spolupracujeme s orgány státní správy.

 

 

Licence OLH:

Č.j.: ŽP/ 20366/2015; JID.: 36148/2015/MUSED ze dne 31.12.2015 s platností do 31.12.2025