NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
KALENDÁŘ AKCÍ

Zemědělské půdy

Zalesnění zemědělské půdy

Při přípravě projektu i dalších úkonech potřebných k zalesnění zemědělské půdy spolupracujeme se zákazníkem. V současné době zalesňování zemědělské půdy probíhá v rámci programu Horizontálního plánu rozvoje venkova a zemědělství (HRDP). viz SZIF http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/hrdp~04_lesnictvi Tuto agendu zpracovává místně příslušná Zemědělská agentura MZe.

 

- provedeme seznámení s celým programem
- vytvoříme projekt zalesnění
- zajistíme sadební materiál
- zajistíme zalesnění sázecím strojem
- zajistíme oplocení, ožnutí, popřípadě ochranu proti zvěři nátěrem